Thông tin góp ý - phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi phục vụ bạn ngày càng tốt hơn

  Họ tên:

  Số điện thoại:

  Địa chỉ:

  Tiêu đề:

  Nội dung:

  Sứ mệnh

  Vì cuộc sống nhân sinh – phục vụ xã hội

  Tầm nhìn

  Song Điền Land mong muốn phát triển thành một tập đoàn Bất Động Sản hàng đầu, lấy giá trị nhân sinh làm cốt lõi, lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ làm đầu. Từ đó, xây dựng niềm tin và mối quan hệ gắn bó với khách hàng và các đối tác để đi lên bền vững.

  Giá trị cốt lõi: NHÂN – LỄ – NGHĨA – TRÍ – TÍN

  Triết lý kinh doanh

  Lấy sự chuẩn mực làm nền tảng, sáng tạo vượt lên mọi giới hạn, chạm vào cảm xúc của khách hàng trong những trải nghiệm riêng.

  Liên Hệ: 

  • Website: https://songdien.vn/
  • Địa chỉ: 40 Đường Cây Keo, Tam Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Email: Info.songdien@gmail.com
  • Hotline Tư Vấn 24/7: 0917 58 58 79